Tova isskrapevott.

Isskrapevott strikket i Fritidsgarn. Strikket inn orange striper. Tovet godt i maskin med Milo. Orange stjerner filtet på etter toving. Isskrapen er montert på til slutt.