Tova såler

Såler strikket i Cortina og tova godt. Disse blir gode å ha i arbeids-skoene. 🙂